Naslov Stranice

Sep 17, 2011 | Autor: Radovan Janjic | Kategorija: SEO

 

Korišćenje oznake naslova

 

Tagnaslovagovori i korisnicima i pretraživačima šta je tema stranice. <title> Oznakanaslovatreba da bude postavljena u okviru <head>oznakeHTML dokumenta. U idealnom slučaju, trebalo bi da se kreira jedinstveni naziv za svaku stranicu na veb lokaciji.

 

Izvorni kod sa označenom oznakom naslova

 

Naslov početne stranice za sajt keramički toneri, navodi poslovno ime i dva osnovna fokusa.

 

Sadržaj naslova u rezultatima pretrage

 

Ukoliko sedokument pojavljuje u rezultatima pretrage, sadržajoznakenaslovaće se pojaviti u prvoj liniji rezultata. Reči u naslovu su podebljaneukolikose pojavljuju u korisničkom upitu za pretragu. To pomaže korisnicima da prepoznaju da li je stranica od velikog značaja za njihovu pretragu. 

 

Grafička ilustracija naslova u rezultatu pretrage  za upit [keramicki toneri]

 

Korisnik izvršava upit [keramicki toneri]. Primer početne stranice pokazuje se kao rezultat toga, sa naslovom u prvoj liniji.

 

Grafička ilustracija naslova u rezultatu pretrage  za upit [toneri za keramiku]

 

 

Za naslov početne stranice poželjno je navesti ime veb lokacije - poslovno ime i mogu biti uključene druge bitne informacije kao što su fizička lokacija posla ili nekoliko od njegovih glavnih fokusa ili ponuda.

 

Prikaz naslova stranice u pregledaču

 

Ukoliko korisnik klikne na rezultat i poseti stranicu, naslov stranice će se pojaviti na vrhu internet pregledača.

 

Glosar

 

Search engine - Računarska funkcija koja traži podatke na Internetu pomoću ključnih reči ili po drugim navedenim uslovima, ili program koji sadrži ove funkcije.

 

<head>  oznaka - Element koji ukazuje na zaglavlje u HTML dokumenta. Sadržaj ovog elementa neće biti prikazan u pregledaču.

 

HTML - Skraćenica za Hyper Text Markup Language, jezik koji se koristi kada se opisujuveb strana „dokument“. On označava osnovne elemente veb stranice, uključujući i tekst dokumenta i sve hiperveze i slike ugrađene u njega.

 

Upit pretrage - Jedan ili više termina koje unosi korisnik prilikom obavljanja pretrage na pretraživaču

 

Najbolja praksa

 

Tačno opisati sadržaj stranice

Izabrati naslov koji efektivno prikazuje temu sadržaja stranice.

Izbegavati:

-         Izbor naslova koji nema veze sa sadržajem stranice

-         Korišćenje podrazumevanih ili nejasnih naslova poput „Bez naslova“ ili „Nova stranica 1“

 

Kreirati jedinstven naslov za svaku stranicu

Svaka od stranica treba da ima jedinstvenu, idealnu oznaku naslova, štopomaže pretraživaču da „zna“ koliko se stranice razlikuju od drugih na sajtu.

Izbegavati:

-         Korišćenje istog naslovnogtag-a na svim stranicama sajta ili velikoj grupi stranica

 

Koristiti kratke ali opisne naslove

Naslovi trebada budukratki i informativni. Ukoliko je naslov predug, pretraživač će prikazati samo deo u rezultatima pretrage.

Izbegavati:

-         Korišćenje predugih naslovakoji nisu od pomoći korisnicima.

-         Ubacivanje nepotrebnih ključnih reči u naslov.

 

665 pregleda | 0 komentara | Podeli na Facebook (20)

Vrh stranice