Poboljšanje strukture URL-ova

Sep 17, 2011 | Autor: Radovan Janjic | Kategorija: SEO

 

Prenošenje sadržaja informacije putem URL-a

 

Kreiranje opisnih kategorija i naziva datoteka na veb sajtu, neće pomoći samo da sajt bude bolje organizovan, već može i dovesti do toga da pretraživač bolje popisuje dokumenta sajta. Takođe, može stvoriti jednostavnije „prijateljske  - Engl. user friendli“URL-ove za korisnike koji žele da postave link ka sajtu. Posetioci mogu izbegavati izuzetno duge i kriptične URL adrese koje sadrže malo poznatih reči.

 

URL može biti zbunjujuć i nerazumljiv. Korisnici bi teško zapamtili takvu URL adresu.  Takođe, korisnici bi mogli pomisliti da je deo adrese nepotreban, pogotovo ukoliko sadrži više nepoznatih parametara. Mogli bi ukloniti deo adrese, skratiti link.

 

Nerazumljiv URL stranice u adresnoj traci pregledača

 

URL sa sl.  za stranicu na našem sajtuza keramičke tonere koji bikorisnik teško razumeo.

 

Neki korisnici mogu linkovati stranicu koristeći URL adresu te stranice kao tekst sidra. Ukoliko URL sadrži relevantne reči, to pruža korisnicima i pretraživačima više informacija o stranici nego ID(identifikacioni broj) ili neko nerazumljivo ime parametra.

 

Razumljiv URL stranice

Osvetljene reči na sl.  mogu obavestiti korisnika ili pretraživač o sadržaju stranice bolje nego prethodni URL.

 

 

URL adrese u rezultatima pretrage

 

Na kraju, treba zapamtiti da se URL dokumetna prikazuje kao deo rezultata pretraživanja, ispod naslova i opisa dokumenta.  Kao i naslov i opis, reči u URL-u rezultata pretrage se pojavljuju podebljane ukoliko se nalaze u korisnikovom upitu sl. 9.

 

Dalje u tekstu je još jedan primer koji pokazuje URL adresu na domenu za stranicu čiji je sadržaj „vrste keramičkih tonera“.  Reči u URL adresi mogu da „privukupažnju“ pretraživača i korisnika pre nego ID kao što je “www.migraf-grafickistudio.com/index.php?stranica=35” 

 

Grafička ilustracija URL-a stranice u rezultatu pretrage  za upit [keramicki toneri]

 

 

Korisnik izvršava upit [keramicki toneri]. Stranica sa keramičkim tonerima se pojavljuje kao rezultat pretrage, sa URLadresom navedenom ispod naslova sl 9.

 

Internet pretraživači su dobri u popisivanju svih vrsta URL struktura, čak i ako su veoma složene, ali potrošeno vreme za pravljenje jednostavne (korisne) URL adrese može pomoći korisnicima i pozicioniranju u rezultatima pretrage internet pretraživača.

 

Neki vebmasteri pokušavaju  kreirati jednostavne URLadrese pomoću prepisivanja njihovih dinamičkih u statičke URL adrese. Želeli bi smo napomenuti da je ovo složena procedura i ukoliko se uradi nepravilno može stvoriti probleme prilikom popisivanja sajta.

 

Da biste saznali još više o dobrim URL strukturama, preporučujemo da posetite Google-ov vebmaster centar za pomoć. 

 

 

Glosar

 

Popisivanje (Eng. Crawl) - Istraživanje sajtova od strane softvera (pretraživača - botova) u cilju indeksiranja njihovog sadržaja.

 

URL parametri - Podaci dobijeni putem URL adrese koji određuju ponašanje sajta.

 

ID (session ID) - Potrebni podaci za identifikaciju i,  ili ponašanje korisnika koji trenutno pristupa sistemu ili mrežnoj komunikaciji.

 

301 redirect-HTTP statusni kod. Automatski prebacuje korisnika na novu navedenu URL adresu.

 

Poddomen- Tip domena koji se koristi za identifikaciju kategorije koja je manja od redovnog domena.

 

root direktorijum -Direktorijum na vrhu stabla strukture sajta. Ponekad se naziva „root“.

 

Najbolja praksa

 

Koristiti reči u URL adresama

 

Kreirati URL adrese sa rečima koje su relevantne za sadržaj sajta i strukturom adrese koja je korisna za posetioce i njihovo kretanje kroz sajt. Posetioci lakše zapamte ovakve adrese i samim tim će više „linkovati“ ka njima.

 

Izbegavati:

-         Korišćenje dugih URL adresa sa nepotrebnim parametrima i ID sesijama.

-         Korišćenje generičkih imena kao što je „stranica-1.html“

-         Prekomerno korišćenje ključnih reči kao u primeru „keramicki-toneri-toneri-za-keramiku-keramickitoneri.html“

 

Kreirati jednostavnu strukturu direktorijuma

 

Koristiti jednostavnu strukturu direktorijuma koja dobro organizuje sadržaj i olakšava posetiocima da tačno znaju gde se trenutno nalaze na sajtu. Pokušajte koristiti takvu strukturu direktorijuma koja ukazuje na vrstu sadržaja koja se u njoj nalazi.

 

Izbegavati:

-         Korišćenje dubokog ugnježđivanja direktorijuma kao što je „…/dir1/dir2/dir3/dir4/dir5/dir6/stranica.html“

-         Korišćenje imena direktorijuma koja nemaju veze sa sadržajem koji se u njima nalazi.

 

Obezbediti jednu verziju URL-a za pristupanje dokumentu

 

Da bismo sprečili korisnike da „linkuju“ na različite verzije URL adresa (ovo može podeliti ugled koji sadržaj stranice ima kod pretraživača), treba obratiti pažnju na korišćenje jedne verzije adresiranja. Ukoliko primetimo da su korisnici pristupali istom sadržaju preko više URL adresa, potrebno je postaviti 301 preusmeravanja nepoželjnih na dominantnu URL adresu. Takođe je poželjno korišćenje kanonskog (engl. canonical URL)URL-a ili koristiti rel=”canonical” element veze ukoliko nije moguće izvršiti preusmeravanje.

 

Izbegavati:

-         Pristupanje stranice iz poddomena i „root“direktorijuma sa istim sadržajem. Primer „domen.com/stranica.html“ i „sub.domen.com/stranica.html“

-         Korišćenje različitih kapitalizacija URL adresa. Mnogi korisnici očekuju adrese napisane malim slovima, i bolje ih pamte.

 

 

866 pregleda | 0 komentara | Podeli na Facebook (3)

Vrh stranice