Grafički dizajn

Usluge Grafički dizajn

LOGO DIZAJN I VIZUELNI IDENTITET

Vizuelni identitet kompanije čine grafička rešenja koja kreiraju njen imidž, odnosno način na koji se ona predstavlja u javnosti, ukazuje na njen stil i izdvaja je od konkurencije. Vizuelni identitet stvara pozitivnu ili negativnu percepciju potrošača, kako o njenim proizvodima i uslugama, tako i o kompaniji uopšte. Zato je jako važno da svaki element njenog nastupa i sve ono što se koristi u promotivne svrhe bude osmišljeno na takav način da deluje konzistentno – odnosno sa istom ili sličnom vizuelnom porukom. Prepoznatljivost, određena doza poverenja potrošača, utisak kvaliteta i drugi pozitivni utisci se stiču pažljivim i kvalitetnim grafičkim rešenjima. Kvalitetan i autentičan dizajn je pravi način zauzimanja važnog mesta u svesti potrošača ulivajući im izvesnu dozu sigurnosti u vašu poslovnost i profesionalizam, a samim tim i u kvalitet vaših proizvoda i usluga. Ostavite utisak ozbiljnog i savremenog preduzeća. Prepustite nama brigu o tome kako će vaša kompanija izgledati u očima klijenata.

PRIPERMA ZA ŠTAMPU

Priprema za štampu je termin koji se koristi u štamparskoj industriji za opisivanje procesa kroz koji dokument mora proći pre nego što ode na štampu. Iako se obično koristi u vezi sa izradom ploča koje se koriste na štamparskoj mašini, priprema za štampu se takođe odnosi na proces donošenja dokumenta spremnog za štampu. Uobičajeni put koji dokument prođe od kreiranja do štampe slede tri osnovna koraka. Prvo, dokument se kreira od strane autora ili grafičkog dizajnera. Zatim, se dokument šalje stručnjacima koji se bave pripremom za štampu gde dokument prolazi kroz mnoge faze uključujući:

  • - uređivanje
  • - lekturu za pravopisne i greške u kucanju
  • - proveru da li su slike i ostali grafički elementi u odgovarajućem formatu
  • - odvajanje boje za štampanje (dve do četiri boje)
  • - provera da li su svi fontovi ispravni
  • - provera opštih smernica za raspored, kao što su margine i veličina papira.
Vrh stranice